Інженери Аспіт спроєктували та реалізували улаштування системи утилізації тепла скидної пари з автоклавів та видачі утилізованого тепла на догрів хімводоочищення (ХВО) котельні, обігрів складу та доопрацювання обігріву камер визрівання на об’єкті ТОВ ЕНЕРДЖИ ПРОДАКТ

ЗАДАЧА: проєктування та улаштування системи утилізації тепла скидної пари та зменшення енерговитрат виробництва на 10%.

Запроєктована схема утилізації тепла скидної пари містити пароконтактний теплообмінник,  пластинчасті теплообмінники, бак для акумулювання теплоти,  циркуляційні та дренажні насоси, запірну та регулюючу арматуру.

Дана схема призначена для виділення всієї теплоти скидної пари, акумуляції її у вигляді нагрітої води в баку акумуляторі (існуючий незадіянний автоклав на підприємстві), подачі тепла до розподільчого колектору споживачів та скидання надлишків тепла в оточуюче середовище через атмосферний трубопровід.

Скидна пара від системи знепарення потрапляє трубопроводом та до пароконтактного підігрівника, де конденсується на краплинах води. Далі нагріта вода та конденсат зливається в акумулюючий бак. Тепло акумульоване  у вигляді води призначається для нагріву споживачів у період між знепаренням.

ДОВІДКА

Компанія «Енерджи Продакт» – одне з найпотужніших підприємств із виробництва пористого бетону у Південному регіоні України, що випускає газобетонні блоки автоклавного твердіння, яке з 2019 року входить до складу ПБГ «Ковальська». Це сучасне, повністю автоматизоване виробництво, що займає площу понад 30 000 кв.м і оснащене високотехнологічним обладнанням Aircrete Europe (Нідерланди).

Виробничі потужності заводу складають 450 тисяч м3 газобетону на рік.