Газифікація

Наша організація надає такі послуги з газифікації об’єктів:

 • отримання ТУ на газопостачання;
 • розробка і узгодження проєктної документації;
 • виконання монтажу газопроводів низького, середнього і високого тиску;
 • монтаж, введення в експлуатацію вузлів обліку газу
 • монтаж, реконструкція ГРП
 • реконструкція газопроводів і систем газопостачання;
 • винос газопроводів з плями забудови;
 • організація газової служби підприємства і отримання дозволу на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки;

Готові проекти

Пусконалагодження

Найважливіший показник роботи котла є ККД. Діапазон ККД-0-100% Коефіцієнт корисної дії котла показує наскільки якісно спалюється паливо в котлі і скільки тепла котел втрачає в навколишнє середовище.

Наслідки неякісного спалювання палива:

 • занесення теплообмінних поверхонь сажею;
 • перегрів теплообмінних поверхонь і вихід з ладу теплообмінних агрегатів;
 • збільшення витрати палива;
 • забруднення атмосфери продуктами неповного горіння (О2, CO).

Для запобігання додаткових витрат внаслідок неякісного спалювання палива потрібно контролювати якість спалювання і при необхідності проводити режимно-налагоджувальні роботи котельного обладнання.

Мета режимно-налагоджувальних робіт:

 • визначення еколого-теплотехнічних характеристик обладнання, що використовується,
 • встановлення оптимальних економічних режимів роботи котлів з урахуванням мінімально можливих питомих витрат палива і викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що не перевищують встановлених технічних і екологічних норм

Наша організація виконує режимно-налагоджувальні роботи на котлах потужністю 0,1 -20 МВт.

Зазвичай до складу робіт входить:

 1. Визначення оптимального співвідношення “Паливо-повітря” для налаштування системи автоматичного регулювання.
 2. Визначення паливних витрат і ККД «брутто» котлів в робочому інтервалі навантажень.
 3. Визначення залежності виходу оксидів азоту і вуглецю від надлишків повітря і навантаження котлів.
 4. Визначення питомих витрат палива на одиницю виробленої теплоти.
 5. Визначення валових викидів забруднюючих речовин (NO2, CO).
 6. Розробка і реалізація заходів щодо зменшення викидів шкідливих речовин.

Після проведення випробувань складено еколого-теплотехнічний звіт видані режимні карти, складені графіки, визначені ККД котлів і питомі норми витрат палива на власні потреби котельні, зроблені висновки і реалізовані заходи щодо зменшення витрат палива і зниження викидів шкідливих речовин.

Готові проекти

Сервіс

Котельня в цілому, що складається з котельного обладнання для якісної і тривалої роботи, вимагає сервісного і експлуатаційного обслуговування.

Взаємини з замовником сервісу котельного обладнання можна розділити на кілька етапів:
 • Первинний виїзд на об’єкт
 • Складання повного переліку всього котельного обладнання
 • Розробка РЕГЛАМЕНТУ сервісних робіт на котельню в цілому і на кожну одиницю зокрема
 • Оцінка вартості виконання робіт та укладання договору на сервісне обслуговування
 • Виконання робіт з обслуговування обладнання згідно з затвердженим регламентом і періодичністю.

 

При розробці регламенту ми керуємося рекомендаціями заводів виробників кожної одиниці обладнання і правилами, що регламентують роботу, експлуатацію та сервіс котельного обладнання:
 • Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;
 • Правила безпеки систем газопостачання України;
 • Правила улаштування електроустановок;
 • Норми щодо охорони праці;
 • інше.

Якщо Замовник має власний штат, який може виконати ряд робіт, то наші фахівці візьмуть на себе тільки ті роботи, які Замовник не може виконати власними силами.

Готові проекти